Garantie

De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. De garantieperiode gaat in op de dag van bezorging. Zolang je garantie hebt op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl je er nog garantie op hebt, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij jou (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

Beperkte garantie

Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, zoals bijvoorbeeld oplaadbare batterijen.

Geen garantie

Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Verkopersgarantie

Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die je als consument mag hebben.

Jouw rechten tijdens de garantieperiode

Kosteloze reparatie

Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van jouw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost jou niets.

Vervangend product

Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij jou een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost je niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan jou uitbetaald.

Deel van het aankoopbedrag vergoed

Wij betalen je een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van jouw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als je daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.

Het gehele aankoopbedrag vergoed

Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.